VoetbalNieuws

Community-beleid


 Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op onderdelen van onze website. Wij oefenen hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Wij zullen klachten over gebruikersinhoud onderzoeken en waar nodig zullen wij de inhoud verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via info@voetbalnieuws.nl.

·       Als u zelf gebruik maakt van de mogelijkheid om berichten te plaatsen op het forum, dan belooft u dat de inhoud en strekking van en verwijzingen in de berichten rechtmatig zijn, en geen inbreuk plegen op de rechten van derden. U vrijwaart ons tegenover derden in het geval die derden ons aanspreken in verband met auteursrechtinbreuk, of inbreuk op andere rechten, zoals privacy.

·       U bent verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de login gegevens voor uw forum account.

·       Wij houden ons het recht voor om berichten te verwijderen, zonder hierover eerst met u te overleggen, en zonder dat wij aansprakelijk zijn voor door u geleden schade. Ook kunnen wij bij misbruik uw forumaccount tijdelijk of permanent buiten werking stellen.