FIFA-plannen tweejaarlijkse WK's onderzocht: Europese fans niet enthousiast

FIFA-plannen tweejaarlijkse WK's onderzocht: Europese fans niet enthousiast

02-12-2021 13:21 Laatste update: 13:23
Major League Soccer (Verenigde Staten) 0 Reacties

Het voorstel van de FIFA om elke twee jaar een WK te organiseren in plaats van om de vier jaar kan onder Europese fans op weinig goedkeuring rekenen. Aan fans afkomstig uit twaalf landen werd de vraag voorgelegd hoe zij aankijken naar een verhoging van de frequentie van het Wereldkampioenschap. 

Op basis van de enquête die Morning Consult hield, kwam duidelijk naar voren dat Amerikaanse fans voorstander zijn van een WK om de twee jaar en Europese fans het liefst zien dat de situatie blijft zoals die nu is. Europese fans blijken duidelijk anders de denken over het voornemen van de wereldvoetbalbond het WK vaker te organiseren.  

De ondervraagde zelfgeïdentificieerde voetbalfans in de Verenigde Staten waren ongeveer vier keer zo vaak voorstander voor een overgang naar een tweejaarlijkse WK dan tegenstander van het plan. De netto steun onder Amerikaanse voetbalfans – het aantal voorstander minus het aantal tegenstanders – was 46 procentpunt.  Alleen in India waren er meer voorstanders dan in het Noord-Amerikaanse land: 49 procentpunten van de ondervraagden gaf te kennen liever een tweejaarlijks dan vierjaarlijks WK te zien. In totaal waren zeven landen uit de enquête positief over het voorstel het WK om de twee jaar te organiseren. 

Europese fans zien de situatie liever blijven zoals die nu is. De netto-steun voor het plan was negatief in Duitsland (33 procentpunt), Frankrijk (13 procentpunt), het Verenigd Koninkrijk (11 procentpunt en Italië (1 procentpunt). Onder Zuid-Koreaanse fans was de stemming gelijkmatig verdeeld, de netto-steun kwam uit op 0 procentpunt.  

Nu duidelijk in kaart is gebracht door het data-bedrijf hoe fans tegen de plannen aankijken van de FIFA is het interessant wat de wereldvoetbalbond besluit. De FIFA-leden zullen de kwestie bespreken tijdens een virtuele top op 20 december. Aangenomen wordt dat het principe van 'één land, één stem’ wordt gehanteerd.  

Video player

Check hier de beste voetbalvideo’s
Meer video’s

Plaats een reactie